จำหน่ายน้ำมัน จารบี และสิ้นค้าอุตสาหกรรม PTT SPINDEB OIL
ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
PTT SPINDEB OIL

                                                                        

 

 
                                         PTT SPINDLE OIL
 
 
 
 
 
 
 
 
MultipurposeLubricatingOil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
 
 
 
- PTT SPINDLE OIL 10, 22 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์อย่างใสไม่รวมตัวกับน้ำผลจากน้ำมันหล่อลื่น
 
 
พื้นฐานคุณภาพสูงผสมสารต้านทานการสึกหรอ(Antiwear additive)เพื่อใช้ป้องกันการสึกหรอและสารป้องกันการเกิดสนิม
 
สามารถแทรกเข้าไปหล่อลื่นชิ้นส่วนของเครื่องจักรขนาดเล็ก ที่มีความเร็วรอบสูงได้เป็นอย่างดี
 
 
 
 
คุณสมบัติพิเศษ
 
 
 
 
 
 
 
- ป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องจักรขนาดเล็กที่มีระยะเว้น(Clearance) น้อยมาก
 
 
 
 
- ต้านทานการกัดกร่อนและการเกิดสนิมภายใต้บรรยากาศที่มีความชื้นสูง
 
 
 
 
 
- ระบายความร้อนได้ดีมากช่วยยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืนเครื่องจักรอุตสาหกรรมได้ดี
 
 
 
 
ลักษณะการใช้งาน
 
 
 
 
 
 
 
- หล่อลื่นตลับลูกปืนความเร็วรอบสูงของเครื่องจักรอุตสาหกรรมทอผ้าเครื่องตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นต้น
 
 
 
- หล่อลื่นเครื่องจักรผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
 
 
- หล่อลื่นและระบายความร้อนเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดเล็กทั่วไป
 
 
 
 
 
คุณสมบัติจำเพาะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
22
 
 
 
 
 
- Density @ 15oC, kg/l
0.851
0.866
 
 
 
 
 
- Viscosity @ 40 oC, cSt
11
22
 
 
 
 
 
- Viscosity @ 100 oC, cSt
2.8
4.3
 
 
 
 
 
- Viscosity Index
85
100
 
 
 
 
 
- Flash point, COC, oC
180
204
 
 
 
 
 
- Pour point, oC
-9
-9
 
 
 
 
 
- Rust Prevention (Distilled water)
Pass
Pass
 
 
 
 
 MASS ENGINEER SUPPLY CO.,LTD.