จำหน่ายน้ำมัน จารบี และสิ้นค้าอุตสาหกรรม CASTROL
ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
CASTROL

 

                                                                            CASTROL

  

 

 

น้ำมันไฮดรอลิค 
      ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ
คาสตรอล ไฮสปีส เอดับบลิวเอส Castrol Hyspin  AWS
คาสตรอล ไฮสปีส วีจี Castrol Hyspin VG
คาสตรอล ไฮสปีส แซดแซด Castrol Hyspin ZZ
คาสตรอล ฮสปีน เอดับบลิวเอช เอ็ม Castrol HyspinAWH-M
คาสตรอล ไฮสปีน เอช ดี เอช Castrol Hyspin HDH 7000
คาสตรอล แอนโวล ดับบลิวจี 46 Castrol Anvol WG46
คาสตรอล แอนโวล เอสดับบลิวเอ็กซ์ Castrol Anvol SWX
น้ำมันเทอร์ไบน์
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ
คาสตรอล เปอร์เฟคโต เอ ดับบลิวที Castrol Perfecto AWT
คาสตรอล เปอร์เฟคโตที Castrol Perfecto T
น้ำมันหล่อลื่นทั่วไป 
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ
คาสตรอล แม๊กน่า Castrol  Magna
คาสตรอล แม๊กน่า เอ็กซ์ เอ็กซ์ Castrol Magna XX
น้ำมันหล่อลื่นแท่นรางเลื่อน 
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ
คาสตรอล แม๊กน่าจีซี 32,บีดี 68,ซีเอฟ 220 Castrol Magna GC 32,BD 68,CF 220
น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม 
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ
คาสตรอล อัลฟ่า แม๊ก Castrol Alpha MAX
คาสตรอล อัลฟ่า เอสพี Castrol lphab SP
คาสตรอล อัลฟ่า แซดเอ็น Castrol Alpha ZN
น้ำมันปั๊มกลม 
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ
คาสตรอล แอร์โคล พีดี Castrol Aircol PD
น้ำมันปั๊มสูญญากาศ
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ
คาสตรอล แวคคั่ม ปั๊ม ออยล์ Castrol Vacuum Pump Oils
 น้ำมันหล่อลื่นของคอมเพรสเซอร์ เครื่องทำความเย็น 
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังฤษ
คาสตรอล ไอซ์เมติก Castrol lcematic
น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า 
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ
คาสตรอล ทรานสฟอร์มเมอร์ ออยล์ Castrol Transformer Oil
น้ำมันระบบถ่ายเทความร้อน 
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ
คาสตรอล เปอร์เฟคโต เอชที Castrol Perfecto HT
น้ำมันหล่อลื่นแบริ่งลูกหีบโรงงานน้ำตาล 
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ
คาสตรอล เอสเอ็มอาร์ Castrol SMR range
น้ำมันหล่อลื่นชุดเฟืองเกียร์เปิด 
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ
คาสตรอล กริปปา 33 Castrol Grippa33
คาสตรอล ซีโอจี 1000 & 1500 Castrol COG 1000&1500
จารบีกันน้ำ 
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ
คาสตรอล ซี แอล กรีส Castrol CL Grease
คาสตรอล เฮฟวีกรีส Castrol Heavy Grease
คาสตรอล สฟีลโร เอสเอ็กซ์ 2 Castrol spheerol SX 2
จาระบีเอนกประสงค์ 
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ
คาสตรอลแอลเอ็ม กรีส Castrool LM  Grease
คาสตรอล เอ็มเอส 3 Castrol MS3Grease
คาสตรอล สฟีสโร เอพี กรีส Castrol spheerol AP Grease
คาสตรอล สฟีลโร อีพีแอล กรีส Castrol spheerol EPL Grease
คาสตรอล เรด รับเบอร์ กรีส Castrol Red Rubber Grease
จาระบีคุณถาพสูง 
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ
คาสตรอล แอล เอ็ม เอ็กซ์ กรีส Castrol LMX Grease
คาสตรอล บี เอ็น เอส กรีส Castrol BNS Grease
จาระบีคุณภาพสูง สำหรับแบริ่งลูกหีบ โรงงานน้ำตาล 
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ
คาสตรอล เอสบี เอ็กซ์ กรีส Castrol SBX Grease
สารหล่อลื่นคุณภาพสูง สำหรับแบริ่งลูกหีบโรงงานน้ำตาล 
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ
คาสตรอล ยูนิลูบบีจี Castrol Unilube BG

            

 

 

 

           ช่องทางในการติดต่อ

             Contact Center: tel.027378255

                Fax Ordering:02-737-8256 

             Line ID : meerudol 

 

               

 

  

 

  Online: http://www.mass-engineer.com

 

 

                  เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

 ''มั่นใจในคุณภาพ มั่นใจ แม็ชเอ็นจิเนีย ซัพพลาย'' MASS ENGINEER SUPPLY CO.,LTD.