จำหน่ายน้ำมัน จารบี และสิ้นค้าอุตสาหกรรม KLUBER
ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
KLUBER

 

 

      

 

         

 

                                                ROLLING BEARINGS

  
Kluber speciality lubricant
 
     1 BARRIERTA L 55/2
 
    2 klubersynth BHP 72-102
 
    3 klubersynth BEP 72-82
 
    4 isoflex PDL 300 A
 
    5 klubersynth BQ 72-72
 
    6 klubersynth BQ 42-32
 
    7 kluberpeed BF 72-23
 
    8 kluberplex BEM 41-141
 
    9 kluberlub BE 41-542
 
   10 kluberplex BE 31-222
 
   11 klubersynth UH1 14-151
 
   12 kluberlectric BE 44-152
 
 
PLAIN BEARINGS
 
   1 kluberalfa BHR 53-402
 
   2 PETAMO GHY 441
 
   3 kluberlub BVH 71-461
 
   4 POLYLUB GLY 501
 
   5 kluberlub BE 41-542
 
   6 kluberlub BEM 41-122
 
   7 POLYLUB GLY 151
 
   8 klubersynth LR 44-21
 
   9 klubersynth UH1 64-1302
 
  10 kluberfood NH1 94-301
 
  11 klubersynth UH1 14-151
 
  12 kluberbio M 72-82
 
  13 kluberoilGEM 1-100, -150,-220,-320,-460N
 
  14 kluber summit SH 32,46,68,100
 
   15 Alternative:klubersynth GH6-...,if the required viscosity is 
       not available in the kluber summit SH series
   16 kluberdur KM 02-854
 
   17 klubertop TG 05-371
 
  LINEAR GUIDES
 
    1 klubersynth MZ 4-17
 
    2 kluberoil GEM 1-46, 68,220 N
 
    3 LAMORA D 68,220
 
    4 kluberoil 4 UH1-68 N
 
    5 kluberbio C 2-46
 
    6 MICROLUBE GB 00
 
    7 CENTOPLEX GLP 500
 
    8 ISOFLEX TOPAS NCA 5051
 
    9 MICROLUBE GB0,00
 
    10 klubersynth UH1 14-1600
 
    11 kluberplex BE31-222
 
    12 kluberplex BE 31-102
 
    13 ISOFLEX NCA 15
 
    14 ISOFLEX TOPAS AK 50
 
    15 kluberplex BEM  41-132
 
    16 POLYLUB GLY 801
 
    17 kluberplex BEM 41-132
 
    18 ISOFLEX TOPAS NCA  52
 
    19 kluberplex BEM 34-132
 
     20 kluberlub BE 71-501
 
     21 klubersynth BM 44-42
 
     22 klubersynth BEM 34-32
 
    23 BARRIERTA KM192
 
    24 kluberfood NH1 94-301
 
    25 kluberbio M 72-82
 
                    GEARS
 
    1 kluberoil GEM 1-...,N
 
     2 klubersynth GEM 4-...N
 
     3 klubersynth GH 6-...
 
     4 klubersynth UH1 6-........
 
     5 kluberoil 4 UH1-......N
 
     6 klubersynth GEM 2-........
 
     7 kluberfood NH1 CH 2-220
 
     8 kluberfood NH1  C 6-150
 
      9 kluberoil 4 UH 1-32 N bis 460 N
 
    10 WOLFRAKOTE TOP FLUID
 
     11 kluberoil YF 100
 
     12 klubersynth CH 2-100 N other viscosity grades of the 
       klubersynth CH 2 series
     13 HOTEMP SUPER N PLUS
 
     14 HOTEMP SUPER M 121 S
 
     15 HOTEMP SUPER CH 2-100
 
     16 klubersynth CTH 2-260
 
      17 klubersynth CH 2-280
 
     18 STRUCTOVIS HD series;especially STRUCTOVIS FHD
         and STRUCTOVIS EHD
      19 kluberoil CA 1-460
 
     20 kluberplus SK 11-299
 
     21 kluberbio CA 2 oils (multi-purpose oils)
 
     22 kluberbio C 2-46
 
                   SCREWS
 
    1 kluberpaste UH1 96-402
 
    2 kluberpaste HEL 46-450
 
   3 DUOTEMPI PMY 45
 
  4 kluberpaste UH1 84-201
 
   5 kluberpaste UH1 84-201
 
   6 kluberbio EM 72-81
 
   7 kluberplus S 04-807
 
   8 UNIMOLY C 220
 
   9 klubertop TG 05-371
 
  10 klubertop TP03-111
 
   11 kluberplus SK 12-205
 
                     AIR COMPRESSORS
 
    1 kluber summit hysyn FG 68.....100
 
   2 kluber summit PS 200.....400
 
   3 kluber summit DSL 68....125
 
   4 kluber summit HySyn FG 32....68
 
   5 kluber summit PS100......200
 
    6 kluber summit SB 46....68
 
    7 kluber summit supra coolant
 
    8 kluber summit supra 32
 
    9 kluber summit SH 32....68
 
    10 kluber summit ultima 46.....68
 
    11 kluber summit hysyn FG 68
 
    12 kluber summit SH 68
 
    13 kluberoil 4 UH1-100 N...220  N
 
     14 kluber summit PS 400
 
     15 kluber summit varnasolv
 
     16 kluber summit T.A.N-Kit
 
     17 kluberquiet BQH 72-102
Kluber speciality lubricant
 
     1 BARRIERTA L 55/2
 
    2 klubersynth BHP 72-102
 
    3 klubersynth BEP 72-82
 
    4 isoflex PDL 300 A
 
    5 klubersynth BQ 72-72
 
    6 klubersynth BQ 42-32
 
    7 kluberpeed BF 72-23
 
    8 kluberplex BEM 41-141
 
    9 kluberlub BE 41-542
 
   10 kluberplex BE 31-222
 
   11 klubersynth UH1 14-151
 
   12 kluberlectric BE 44-152
 
 
PLAIN BEARINGS
 
   1 kluberalfa BHR 53-402
 
   2 PETAMO GHY 441
 
   3 kluberlub BVH 71-461
 
   4 POLYLUB GLY 501
 
   5 kluberlub BE 41-542
 
   6 kluberlub BEM 41-122
 
   7 POLYLUB GLY 151
 
   8 klubersynth LR 44-21
 
   9 klubersynth UH1 64-1302
 
  10 kluberfood NH1 94-301
 
  11 klubersynth UH1 14-151
 
  12 kluberbio M 72-82
 
  13 kluberoilGEM 1-100, -150,-220,-320,-460N
 
  14 kluber summit SH 32,46,68,100
 
   15 Alternative:klubersynth GH6-...,if the required viscosity is 
       not available in the kluber summit SH series
   16 kluberdur KM 02-854
 
   17 klubertop TG 05-371
 
  LINEAR GUIDES
 
    1 klubersynth MZ 4-17
 
    2 kluberoil GEM 1-46, 68,220 N
 
    3 LAMORA D 68,220
 
    4 kluberoil 4 UH1-68 N
 
    5 kluberbio C 2-46
 
    6 MICROLUBE GB 00
 
    7 CENTOPLEX GLP 500
 
    8 ISOFLEX TOPAS NCA 5051
 
    9 MICROLUBE GB0,00
 
    10 klubersynth UH1 14-1600
 
    11 kluberplex BE31-222
 
    12 kluberplex BE 31-102
 
    13 ISOFLEX NCA 15
 
    14 ISOFLEX TOPAS AK 50
 
    15 kluberplex BEM  41-132
 
    16 POLYLUB GLY 801
 
    17 kluberplex BEM 41-132
 
    18 ISOFLEX TOPAS NCA  52
 
    19 kluberplex BEM 34-132
 
     20 kluberlub BE 71-501
 
     21 klubersynth BM 44-42
 
     22 klubersynth BEM 34-32
 
    23 BARRIERTA KM192
 
    24 kluberfood NH1 94-301
 
    25 kluberbio M 72-82
 
                    GEARS
 
    1 kluberoil GEM 1-...,N
 
     2 klubersynth GEM 4-...N
 
     3 klubersynth GH 6-...
 
     4 klubersynth UH1 6-........
 
     5 kluberoil 4 UH1-......N
 
     6 klubersynth GEM 2-........
 
     7 kluberfood NH1 CH 2-220
 
     8 kluberfood NH1  C 6-150
 
      9 kluberoil 4 UH 1-32 N bis 460 N
 
    10 WOLFRAKOTE TOP FLUID
 
     11 kluberoil YF 100
 
     12 klubersynth CH 2-100 N other viscosity grades of the 
       klubersynth CH 2 series
     13 HOTEMP SUPER N PLUS
 
     14 HOTEMP SUPER M 121 S
 
     15 HOTEMP SUPER CH 2-100
 
     16 klubersynth CTH 2-260
 
      17 klubersynth CH 2-280
 
     18 STRUCTOVIS HD series;especially STRUCTOVIS FHD
         and STRUCTOVIS EHD
      19 kluberoil CA 1-460
 
     20 kluberplus SK 11-299
 
     21 kluberbio CA 2 oils (multi-purpose oils)
 
     22 kluberbio C 2-46
 
                   SCREWS
 
    1 kluberpaste UH1 96-402
 
    2 kluberpaste HEL 46-450
 
   3 DUOTEMPI PMY 45
 
  4 kluberpaste UH1 84-201
 
   5 kluberpaste UH1 84-201
 
   6 kluberbio EM 72-81
 
   7 kluberplus S 04-807
 
   8 UNIMOLY C 220
 
   9 klubertop TG 05-371
 
  10 klubertop TP03-111
 
   11 kluberplus SK 12-205
 
                     AIR COMPRESSORS
 
    1 kluber summit hysyn FG 68.....100
 
   2 kluber summit PS 200.....400
 
   3 kluber summit DSL 68....125
 
   4 kluber summit HySyn FG 32....68
 
   5 kluber summit PS100......200
 
    6 kluber summit SB 46....68
 
    7 kluber summit supra coolant
 
    8 kluber summit supra 32
 
    9 kluber summit SH 32....68
 
    10 kluber summit ultima 46.....68
 
    11 kluber summit hysyn FG 68
 
    12 kluber summit SH 68
 
    13 kluberoil 4 UH1-100 N...220  N
 
     14 kluber summit PS 400
 
     15 kluber summit varnasolv
 
     16 kluber summit T.A.N-Kit
 
     17 kluberquiet BQH 72-102

 

 

                                             ช่องทางในการติดต่อเรา  

             Contact Center:02-737-8255

                Fax Ordering:02-737-8256

                Online: mass-engineer.com

เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

''มั่นใจในคุณภาพ มั่นใจกับ แม็ชเอ็นจิเนีย ซัพพลาย

 MASS ENGINEER SUPPLY CO.,LTD.