จำหน่ายน้ำมัน จารบี และสิ้นค้าอุตสาหกรรม MOLYKOTE
ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
MOLYKOTE

 

 

                        

          

 

 
ลำดับ รายละเอียด ขนาด หน่วย
1 MOLYKOTE:BR 2 PLUS 100 กรัม หลอด
2 MOLYKOTE:BR 2 PLUS 400 กรัม หลอด
3 MOLYKOTE:BR 2 PLUS 1 กก กิโลกรัม
4 MOLYKOTE:BR 2 PLUS 5 กก แพ็ค
5 MOLYKOTE:BR 2 PLUS 25 กก ถัง
6 MOLYKOTE:BR 2 PLUS 15 กก ถัง
7 MOLYKOTE:BR 2 PLUS 180 กก กรัม
8 MOLYKOTE:BG 20 1กก กระป๋อง
9 MOLYKOTE:BG 20 5 กก แพ็ค
10 MOLYKOTE:D 1 กก กระป๋อง
11 MOLYKOTE:D 400 มล  กระป๋อง
12 MOLYKOTE:DX 1กก กระป๋อง
13 MOLYKOTE:EM 30 L 1กก กระป๋อง
14 MOLYKOTE:EM 30 L 16 กก ถัง
15 MOLYKOTE:EM 30 LG 1กก กระป๋อง
16 MOLYKOTE:EM 50 L 1กก กระป๋อง
17 MOLYKOTE:EM 50 L 16 กก ถัง
18 MOLYKOTE:EP GREASE 1กก กระป๋อง
19 MOLYKOTE:FB 180 1กก กระป๋อง
20 MOLYKOTE:FS 1292 1กก กิโลกรัม
21 MOLYKOTE:FS 3451 100 กรัม หลอด
22 MOLYKOTE:FS 3451 1กก กิโลกรัม
23 MOLYKOTE:FS 3452 100 กรัม หลอด
24 MOLYKOTE:FS 3452 1กก กระป๋อง
25 MOLYKOTE:G - N PLUS 1กก กระป๋อง
26 MOLYKOTE:G - N PLUS 5 กก แพ็ค
27 MOLYKOTE:G - N PLUS 25 กก ถัง
28 MOLYKOTE:HTP 5 กก แพ็ค
29 MOLYKOTE:HTF 5 กก แพ็ค
30 MOLYKOTE:HSC 1กก กระป๋อง
31 MOLYKOTE:HIGH VACUUM GREASE 150 ก หลอด
32 MOLYKOTE:LONGTERM 00 10 ก แพ็ค
33 MOLYKOTE:LONGTERM 2 PLUS 1กก กระป๋อง
34 MOLYKOTE:LONGTERM 2 PLUS 5 กก แพ็ค
35 MOLYKOTE:LONGTERM W 2 1กก กระป๋อง
36 MOLYKOTE:LONGTERM W 2 5 กก แพ็ค
37 MOLYKOTE:MH 62 16 กก ถัง

ลำดับ รายละเอียด ขนาด หน่วย
38 MOLYKOTE:M 77 1 กก กระป๋อง
39 MOLYKOTE:PG 75 5 กก แพ็ค
40 MOLYKOTE:PG 75 25 กก ถัง
41 MOLYKOTE:Q 5 - 7348 1 กก กระป๋อง
42 MOLYKOTE:TTF 52 1 กก กระป๋อง
43 MOLYKOTE:TP 42 1 กก กระป๋อง
44 MOLYKOTE:U - N PASTE 1 กก กระป๋อง
45 MOLYKOTE:U - N PASTE 5 กก แพ็ค
46 MOLYKOTE:U PASTE 500  กรัม กระป๋อง
47 MOLYKOTE:VG 02 25 กก ถัง
48 MOLYKOTE:VG 02 5 กก แพ็ค
49 MOLYKOTE:VG 02 1 กก กระป๋อง
50 MOLYKOTE:X PASTE 1 กก กระป๋อง
51 MOLYKOTE:YM 102 1 กก กระป๋อง
52 MOLYKOTE:YM 103 1 กก กระป๋อง
53 MOLYKOTE:CU - 7439 1 กก กระป๋อง
54 MOLYKOTE:CU - 7439 5 กก แพ็ค
55 MOLYKOTE:CU - 7439 15 กก ถัง
56 MOLYKOTE:E PASTE 1 กก กระป๋อง
57 MOLYKOTE:FSXM 1669 U 4.5 กก แพ็ค
58 MOLYKOTE:HP 500 500  กรัม กระป๋อง
59 MOLYKOTE:HP 500 2 กก กระป๋อง
60 MOLYKOTE:HP 870 100 กรัม กระป๋อง
61 MOLYKOTE:MICROSIZE 1 กก กระป๋อง
62 MOLYKOTE:MICROSIZE 25 กก ถัง
63 MOLYKOTE:PG 641 1 กก กระป๋อง
64 MOLYKOTE:PG 641 16 กก ถัง
65 MOLYKOTE:PG 662 1 กก กระป๋อง
66 MOLYKOTE:PG 671 1 กก กระป๋อง
67 MOLYKOTE:X5 - 6020 1 กก กระป๋อง
68 MOLYKOTE:Z POWDER 1 กก กระป๋อง
69 MOLYKOTE:FS 1265 (10000 CS) 1 กก กิโลกรัม
70 MOLYKOTE:FS 1265 (1000 CS) 500 มล กระป๋อง
71 MOLYKOTE:33 GREASE 100 กรัม หลอด
72 MOLYKOTE:33 GREASE 1 กก กระป๋อง
73 MOLYKOTE:33 GREASE 5 กก แพ็ค
74 MOLYKOTE:41 GREASE 100 กรัม หลอด
ลำดับ รายละเอียด ขนาด หน่วย
75 MOLYKOTE:41 GREASE 1 กก กระป๋อง
76 MOLYKOTE:41 GREASE 5 กก แพ็ค
77 MOLYKOTE:44 MEDIUM 100 กรัม หลอด
78 MOLYKOTE:44 MEDIUM 1 กก กระป๋อง
79 MOLYKOTE:44 MEDIUM 5 กก แพ็ค
80 MOLYKOTE:44 LIGHT 5 กก แพ็ค
81 MOLYKOTE:55 M 100 กรัม หลอด
82 MOLYKOTE:55 M 1 กก กระป๋อง
83 MOLYKOTE:111 100 กรัม หลอด
84 MOLYKOTE:111 1 กก กระป๋อง
85 MOLYKOTE:111 5 กก แพ็ค
86 MOLYKOTE:165 LT 5 กก แพ็ค
87 MOLYKOTE:1000 (AU) 450 กรัม กระป๋อง
88 MOLYKOTE:1000 1 กก กระป๋อง
89 MOLYKOTE:1000 400 มล  กระป๋อง
90 MOLYKOTE:1102 1 กก กระป๋อง
91 MOLYKOTE:1122 25 กก ถัง
92 MOLYKOTE:L - 1122 FG SYN 16.1 กก ถัง
93 MOLYKOTE:3,400 A 500 กรัม กระป๋อง
94 MOLYKOTE:G - RAPID 400 มล  กระป๋อง
95 MOLYKOTE:G - RAPID 1 กก กระป๋อง
96 MOLYKOTE:METAL PROTECTOR 400 มล  กระป๋อง
97 MOLYKOTE:METAL PROTECTOR 8 กก แพ็ค
98 MOLYKOTE:MKL 400 มล  กระป๋อง
99 MOLYKOTE:MKL 5 กก แพ็ค
100 MOLYKOTE:MULTIGLISS 5 IN 1 400 มล  กระป๋อง
101 MOLYKOTE:MULTIGLISS 5 IN 1 1 ลิตร ลิตร
102 MOLYKOTE:MULTIGLISS 5 IN 1 20 ลิตร ถัง
103 MOLYKOTE:PTFE SPRAY 400 มล  กระป๋อง
104 MOLYKOTE:PENE LUBE SPRAY 400 มล  กระป๋อง
105 MOLYKOTE:PENE LUBE  1 ลิตร ลิตร
106 MOLYKOTE:PENE LUBE 18.9 ลิตร ถัง
107 MOLYKOTE:SEPARATOR SPRAY 400 มล  กระป๋อง
108 MOLYKOTE:316 SPRAY 300 มล  กระป๋อง
109 MOLYKOTE:316 R SPARY 400 มล  กระป๋อง
110 MOLYKOTE:321 R 1 กก กระป๋อง
111 MOLYKOTE:557 SPARY 400 มล  กระป๋อง

ลำดับ รายละเอียด ขนาด หน่วย
112 MOLYKOTE:3402 C 500 กรัม กระป๋อง
113 MOLYKOTE:CO 220 5 ลิตร แพ็ค
114 MOLYKOTE:M30 5 กก แพ็ค
115 MOLYKOTE:M 55 PLUS 5 กก แพ็ค
116 MOLYKOTE:M 55 PLUS 20 กก ถัง
117 MOLYKOTE:P 37 500 กรัม กระป๋อง
118 MOLYKOTE:P 37 25 กก ถัง
119 MOLYKOTE:C - 40 18.1 กก ถัง
120 MOLYKOTE:P 40 1 กก กระป๋อง
121 MOLYKOTE:P 40 PASTE 5 กก แพ็ค
122 MOLYKOTE:P 40 400 มล  กระป๋อง
123 MOLYKOTE:P - 74 500 กรัม กระป๋อง
124 MOLYKOTE:PG 671 1 กก กระป๋อง
125 MOLYKOTE:106 5 กก แพ็ค
126 MOLYKOTE:CONTACT CLEANER S:1002 400 มล  กระป๋อง
127 MOLYKOTE:G 4500 16กก ถัง
128 MOLYKOTE:HP 300 2กก กระป๋อง
129 MOLYKOTE:P 1900 1 กก กระป๋อง
130 MOLYKOTE:L- 0146 FG SYN 16.5กก ถัง
131 MOLYKOTE:G 4700 18กก ถัง
132 MOLYKOTE:PG 622 1กก กระป๋อง
133 MOLYKOTE:PG 54 25กก ถัง
134 MOLYKOTE:6173 16กก ถัง

 

 

 

 

 

              ช่องทางในการติดต่อ

             Contact Center: tel.027378255

                Fax Ordering:02-737-8256 

             Line ID : meerudol 

 

               

 

  

 

  Online: http://www.mass-engineer.com

 

 

                  เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

 

                 ''มั่นใจในคุณภาพ มั่นใจ แม็ชเอ็นจิเนีย ซัพพลาย''MASS ENGINEER SUPPLY CO.,LTD.