จำหน่ายน้ำมัน จารบี และสิ้นค้าอุตสาหกรรม LOCTITE
ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
LOCTITE

        

 

 

                           

นัมเบอร์ รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า ขนาดบรรจุ
55 31899 PIPE SEALANT CORD 55 150ม.ล.
221 22130 LOCTITE 221 50 ML FR DE 50ม.ล.
222 32657 THREADLOCKER 222 50ม.ล.
222 22241 THREADLOCKER 222 250ม.ล.
242 23398 THREADLOCKER 242 50ม.ล.
242 30919 THREADLOCKER 242 250ม.ล.
243 19372 THREADLOCKER 243 10ม.ล.
243 23962 THREADLOCKER 243 50ม.ล.
243 44094 THREADLOCKER 243 250ม.ล.
248 37772 THREADLOCKER MEDIUM STRENGTH - STICK 9กรัม
262 19374 THREADLOCKER 262 10ม.ล.
262 23400 THREADLOCKER 262 50ม.ล.
262 33193 THREADLOCKER 262 250ม.ล.
262 35898 THREADLOCKER 262 1ลิตร
268 37774 THREADLOCKER HIGH STREGTH - STICK 9กรัม
270 30927 THREADLOCKER CLEAR 270 50ม.ล.
271 23402 THREADLOCKER 271 50ม.ล.
271 29812 THREADLOCKER 271 1ลิตร
271 30931 THREADLOCKER 271 250ม.ล.
272 34933 ADHEIVE SEALANT 272 50ม.ล.
277 30933 THREADLOCKER 277 50ม.ล.
277 27741 THREADLOCKER 277 250ม.ล.

นัมเบอร์ รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า ขนาดบรรจุ
286 28626 SUPER BONDER 20 มล.
290 23406 THREADLOCER 290 50มล.
290 30937 THREADLOCER 290 250ม.ล.
312 31231 SPEEDBONDER 312 STR ADH 50มล.
315 31575 OUT PUT 315 300มล.
324 25743 SPEEDBONDER 324 50มล.
325 39292 SPEERBONDER 325 50มล.
326 25744 SPEERBONDER 326 50มล.
330 20251 DEPEND NO - MIX ADHESIVE (KIT) 25มล.
330 33058 DEPEND NO - MIX ADHESIVE 330 250ม.ล.
349 34931 OPTICALLY CLEAR ADH. 50มล.
350 39253 UV CURING ADHESIVE 350 50มล.
352 35241 UV CURING ADHESIVE 352 50มล.
363 36331 363 IMPR UV L/VSC 50มล.
380 38050 BLACK MAX 380 1ออนซ์
382 38240 ULTRA PERFORMANCE T/P 382 20มล.
383 17098 383 OUTPUT SYR 25มล.
384 17099 384 OUTPUT SYR 25มล.
401 25633 PRISM 401 20กรัม
401 33532 PRISM 401 500มล.
403 33388 PRISM 403 20กรัม
406 25634 PRISM 406 20กรัม
407 29780 INSTANT ADHESIVE 407 50กรัม
408 40840 CYANOACRYLATE ADH 408 20กรัม
409 40945 SUPER BONDER 409 20กรัม
410 41045 PRISM 410 20กรัม
411 34390 411 ULTRA TAK PAK 20กรัม
412 41250 PRISM 412 1ออนซ์
414 25635 CYANOACRYLATE ADH 414 20กรัม
415 31078 CYANOACRYLATE ADH 415 20กรัม
416 30345 INSTANT ADHESIVE 416 20กรัม
420 30346 SUPER BONDER 420 20กรัม
424 31080 CYANOACRYLTE ADH 424 20กรัม
425 42540 SURFACE CURING THREADLOCKER 20กรัม
430 43050 SUPER BONDER 1ออนซ์
435 40994 SUPER BONDER 435 20กรัม
438 41815 SUPER BONDER 438 20กรัม
444 12292 TAK PAK ADHESIVE 20กรัม
444 12292 TAK PAK ADHESIVE 20กรัม
454 45440 PRISM 454 20กรัม
460 25637 PRISM 460 20กรัม
480 41105 PRISM 480 20กรัม
480 48061 PRISM 480 1ปอนด์
493 29772 INSTANT ADHESIVE 493 50กรัม
495 25639 CYANOARYLATE ADH 495 20กรัม
495   - CYANOARYLATE ADH 495 100กรัม
496 25640 SUPER BONDER 496 20กรัม
498 44194 SUPER BONDER 498 20กรัม
499 49945 SUPER BONDER 499 20กรัม
510 30972 GASKET ELIM 510 50มล.
510 25452 GASKET ELIM 510 300มล.
515 22645 GASKET ELIM 515 50มล.
515 8218233 GASKE ELIMI 515 (for lsuzu motor) 50มล.
515 23408 GASKET ELIM 515 300มล.
518 51831 GASKET ELIMFG/S 518 50มล.
518 30979 GASKET ELIMFG/S 518 300มล.
542 54266 THREAD SEALANT 542 50มล.
545 23410 THREADLOCKER 545 50มล.
561 37776 PST STICK 19กรัม
565 30986 PST 565 CONTROL STRENGTH 50มล.
565 36912 PST 565 CONTROL STRENGTH 250มล.
566 56629 HYDARULIC SEAL 566 50มล.
567 22648 STAINLESS STEEL PST 567 50มล.
567 56741 STAINLESS STEEL PST 567 250มล.
569 25320 THREAD SEALANT 569 50มล.
572 35483 S.FAST PIPE SEALANT 572 50มล.
572 35482 S.FAST PIPE SEALANT 572 250มล.
573 44120 S.FAST PIPE SEALANT 573 50มล.
573 57340 S.FAST PIPE SEALANT 573 250มล.
574 57435 FLANGE SEALANT 574 50มล.
575 35478 575 PIPE SEALANT 50มล.
575 35477 575 PIPE SEALANT 250มล.
577 23411 PIPE SEALANT  577 50มล.
577 57767 THREAD SEALANT 577 250มล.
587 25641 BLUE RTV SILICONE 587 85กรัม
587 58775 BLUE RTV SILICONE 587 370กรัม
592 43643 PST PIPE SEALANT 592 50มล.
592 43149 PST PIPE SEALANT 592 250มล.
593 25747 SUPERFLEX BLACK 593 300มล.
594 59475 594 SUPERFLEX WHITE 300มล.
595 59530 SUPERLEX CLEAR 595 80มล.
595 25748 SUPERLEX CLEAR 595 300มล.
596 59630 SUPERLEX RED 596 80มล.
596 25750 SUPERFLEX RED 596 300มล.
598 25751 598ULTRA BLACK RTV 85กรัม
598 59875 598ULTRA BLACK RTV 300มล.
601 35499 RETAINING COMPOUND 601 50มล.
601 60170 RETAINING COMPOUND 601 250มล.
603 30994 OIL TOL. HIGH STR. 603 50มล.
603 60355 RETAINING COMPOUND 603 250มล.
609 23412 RETAINING COMPOUND 609 50มล.
620 30999 RETAINING COMPOUND 620 50มล.
620 62070 RETAINING COMPOUND 620 250มล.
638 31001 RETAINING COMPOUND 638 50มล.
638 31002 RETAINING COMPOUND 638 250มล.
641 31006 BEARING FIT 641 50มล.
641 64178 BEARING FIT 641 250มล.
648 32717 ENGINEERING ADH. 648 50มล.
660 22647 QUICK METAL 50มล.
675 67543 675 RETAINING COMPOUND 1ลิตร
680 23416 RETAINIING COMPOUND 680 50มล.
680 23417 RETAINIING COMPOUND 680 250มล.
712 20352 ACTIVATOR 7113 1ฟลูอิด ออนซ์
736 73656 LOCQUIC PRIMER NF 6ออนซ์
754 75430 EXTEND RUST TREATMENT 1ควอทซ์
754 75448 EXTEND RUST TREATMENT 754 1แกลอน
767 37783 SILVER GRADE ANTI - SEIZE STICK 20กรัม
767 76759 SILVER GRADE ANTI - SEIZE AEROSOL 12ออนซ์
767 76754 ANTI - SEIZE LUPBRICANT 767 1ปอนด์
768 76820 X - NMS SOL. 1.75 ฟลูอิด ออนซ์
770 18396 PRISM PRIMER 770 BOT 1.75 ฟลูอิด ออนซ์
770 18397 PRISM PRIMER 770 BOT 16 ฟลูอิด ออนซ์
771 77164 NICKEL ANTI - SEIZE LUBRICANT 1ปอนด์
790 79040 GASKET REMOVER 18ออนซ์
3173 39985 LOCTITE3173 RES 1แกลน
3183 39998 LOCTITE 3183 HDN 1แกลน
3189 37236 LX - 0314 GREEN U.V. 1ลิตร
3494 29487 3494 VIS/UV ADHESIVE 1ลิตร
3494 30765 3494 VIS/UV ADHESIVE 25มล.
3513 40256 LPD - 3624 250มล.
3607 18380 LOCTITE3607 300มล.
3609 23904 3609 CHIPBONDER (lwashita) 30มล.
3609 19941 3609CHIPBONDER 300มล.
3619 42127 3619 CHIPBONDER 300มล.
3718 40277 3718 300 ML. JP    MOQ 15 EA. 300มล.
3751 21362 LITE TAK 3751 25มล.
3751 21363 LITE TAK 3751 1ลิตร
3900 18893 SHADOW CURE 3900 AE 11ออนซ์
3966 38102 LPD - 3966 U.V. ADHESIVE 250มล.
4204 26324 INSTANT ADHESIVE4204 20กรัม
4210 19758 4210 PRISM(20973) 20กรัม
4211 197762 4211 PRISM 20กรัม
4212 19766 4212 PRISM 20กรัม
4338 35493 4348 INSTANT ADHESIVE 20กรัม
5020 34352 5020 GREY 150กรัม
5140 18120 5140 METHOXY 85กรัม
5699 40442 MAXX GREY SILICONE 95กรัม
5699 33963CHN ULTR GREY 5699 20กก.
5699 33963CHN 5900 BLACK SILICONE 300 ML 300มล.
5900 33967CHN 5910 SILICONE 300 ML 300มล.
5910 21746 CO RTV SILICONE 70ML 300มล.
5920 30542 ULTRAGREY 5999 (MMC) 70มล.
5999 33962CHN ODC FREE CLEANER 7070 300มล.
7070 20162 ACTIVATOR 7075 16ออนซ์
7075 21349 ACTIVATOR 7090 1ควอทซ์
7090 19368 ACTIVATOR 7109 1ฟลูอิด ออนซ์
7113 19605 ACTIVATOR 7113 1ฟลูอิด ออนซ์
7360 25573 LOCTITE 7360 1ฟลูอิด ออนซ์
7387 18861 DEPEND 7387 ACTIVATOR 500มล.
7387 18862 DEPEND 7387 ACTIVATOR 1.75 ฟลูอิด ออนซ์
7400 43193 VARNISTOP 1ควอทซ์
7452 18490 TAK PAKACCEL. 7452 1.75 ฟลูอิด ออนซ์
7471 19267 PRIMER 7471 1.75 ฟลูอิด ออนซ์
7649 16850 PRIMER N 7649 500มล.
7649 19269 PRIMER N 7649 1.75 ฟลูอิด ออนซ์
17430 17430 FLEXIBLE ANAEROBIC GASKET 300มล.
38626 28626 SUPER BONDER 20กรัม
28630 28630 SUPER BONDER 20กรัม
29289 29289 HYSOL E-00CL EPOXY ADDH. 50มล.
29294 29294 HYSOL E-00NS EPOXY ADH. 50มล.
29299 29299 HYSOL E-05CL EPOXY ADH. 50มล.
29304 29304 HYSOL E-40FL EPOXY ADH. 50มล.
29309 29309 HYSOL E-90FL EPOXY ADH. 50มล.
29314 29314 HYSOL E-20HP EPOXY ADH. 50มล.
29319 29319 HYSOL E-60HP EPOXY ADH. 50มล.
29324 29324 HYSOL E-60NC EPOXY ADH. 50มล.
29329 29329 HYSOL E-30CL EPOXY ADH. 50มล.
29334 29334 HYSOL E-05CL EPOXY ADH. 50มล.
29353 29353 HYSOL E-120HP EPOXY ADH. 50มล.
30505 30505 962T ADHESIVE SEALANT 1ลิตร
35155 35155 962T ADHESIVE SEALANT 250มล.
39917 44187 FAST SET STEEL PUTTY 500กรัม
51007 51007 C5-A COPPR BASE ANTI-SEIZE 1ปอนด์
51084 51084 GRAPHITE-50 ANTI-SEIZE 1ปอนด์
511388 51388 NON CORR RTV SILICONE CLEAR 300มล.
51606 51606 ANTI3SEIZE HD 1 LB 2 OZ 1ปอนด์
81120 1166731 POXY-PAK FAST CURE EPOXY 81120 (CLEAR) 1.75 ฟลูอิด ออนซ์
82093 82093 UNDERWATER REPAIR EPOXY-STICK 4 ออนซ์
82251 82251 NATURAL BLUE CLEANER & DEGREASER 1แกลน
83075 83075 HYSOL 608 EPOXY 50มล.
83089 83089 HYSOL D609 EPOXY 50มล.
83176 83176 HYSOL 0151 EPK (KIT) 3.3 ออนซ์
95551 95551 EPOXY 1แกลน
96092 96092 NDBK CRC 1ปอนด์
96261 96261 ANTI-SLIP COATINGS - GREY 1แกลน
96321 96321 PIPE REPAIR KIT.2in X6ft 1ชุด
96604 96604 FAST SET STEEL EPOXY CARTRIDGE 50กรัม
97001 97001 BOTTLE HAND PUMP FOR 50,250ML. 1ขวด
97434 97434 4MINUTE EPOXY 50มล.
97443 97443 STAINLESS STEEL PUTTY (ใช้No.97473แทน) 1ปอนด์
97463 97463 ALUMINUM PUTTY 1ปอนด์
97473 97473 FIXMASTER SUPERIOR METAL (KIT) 1ปอนด์
98383 98383 NORDBAK PNEUMATIC-WEAR (GREY) 2กก
984472 984472 50ML. DUAL CARTRIDGE APPLICATOR 1ชุด
98733 98733 NORDBAK BRUSHABLE CERAMIC-GREY 2ปอนด์
98742 98742 WEAR RESISTANT PUTTY (GREY) 1ปอนด์
98853 98853 FIXMASTER METALMAGIC 4ออนซ์
99394 99394 HIGH PERFORMANCE EPOXY (BROWN) 50มล.
42088 42088 MNORDBAK H/T BRUSH CERAM 1กก
99913 99913 FIXMASTER STEEL PUTTY 500กรัม
983440 983440 STATIC MIX TIP PK MA6.3-21L     -
MULTICRE 290904 SOLDER WIRE 60EN ERSIN 362 5c 0.7 mm.  49กรัม
1024403 1024403 FREEZE & RELEASE 310กรัม
O-RING 112-I O-RING KIT (IMP) WITH ADHESIVE 401 ชุด

 

 

 

 

                      ช่องทางในการติดต่อเรา

             Contact Center:02-737-8255

                Fax Ordering:02-737-8256

                Online: mass-engineer.com

เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

''มั่นใจในคุณภาพ มั่นใจกับ แม็ชเอ็นจิเนีย ซัพพลาย

                                                                   MASS ENGINEER SUPPLY CO.,LTD.