จำหน่ายน้ำมัน จารบี และสิ้นค้าอุตสาหกรรม XIAMETER
ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
XIAMETER

 

 XIAMETER® PMX-200 Silicone Fluid,     5,000-60,000 cSt

 

 

 

 XIAMETER® PMX-200 Silicone Fluid,    50–1,000 cSt

 MASS ENGINEER SUPPLY CO.,LTD.