จำหน่ายน้ำมัน จารบี และสิ้นค้าอุตสาหกรรม น้ำมันเบรค
ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
น้ำมันเบรค

PTT SUPER BRAKE FLUID

น้ำมันเบรกคุณภาพสูงพิเศษ เหนือมาตรฐาน DOT 4 (Department Of Transportation) ทั่วไป

คุณสมบัติพิเศษ
• มีจุดเดือดสูงถึง 265 องศาเซลเซียส ป้องกันการเดือดของน้ำมันเบรกได้อย่างสิ้นเชิง จึงเบรกได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย
• ไม่ทำปฏิกิริยาต่อลูกยาง (Cup) และอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเบรก
• ไม่ทำให้ซีลยางหดตัว ขยายตัวเกินไป
• ดูดความชื้นต่ำ

ลักษณะการใช้งาน
• เหมาะสำหรับระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก ทั้งดิสก์เบรกและดรัมเบรกของรถยนต์สมรรถนะสูง โดยเฉพาะที่ทำงานหนักและยังใช้กับระบบคลัตช์ ของยานยนต์ทั่วไปได้ด้วย
• ข้อแนะนำ ควรตรวจสอบ ระบบเบรกพร้อมถ่ายน้ำมันเบรกทุกๆ 12 - 18 เดือน เพราะระหว่างใช้งานอาจมีสิ่งแปลกปลอม โดยเฉพาะความชื้นจากอากาศเข้าไปเจือปนทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลง

มาตรฐานอ้างอิง
• DOT 4
• SAE J1703
• TISI 591-2544 ชั้นคุณภาพ 232
• ISO 4925

คุณสมบัติจำเพาะ

 

 

Reflux Boiling Point, oC

265

Wet Boiling Point, oC

174

Viscosity @ 100 oC, cSt

2.2

Viscosity @ -40 oC, cSt

1,277

pH Value

8.3

PTT BRAKE FLUID EXTRA

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเบรกที่ผลิตจากสารเคมีสังเคราะห์ Glycol Ethers และสารเพิ่มคุณภาพ ทำให้เนื้อน้ำมันไม่กัดกร่อนโลหะ น้ำมันเบรก ปตท. ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 591 - 2544 และมีมาตรฐานสูงกว่า DOT 3 (Department of Transportation) และสูงกว่ามาตรฐาน SAE J1703

คุณสมบัติพิเศษ
• ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี
• ไม่ทำปฏิกิริยากับลูกยางและอุปกรณ์เบรก ไม่ทำให้ซีลยางหดตัวหรือขยายตัวเกินไป
• ป้องกันการเกิดยางเหนียวทำให้ลูกสูบแม่ปั้มเบรกเคลื่อนตัวได้สะดวกและคงทนต่อการเสื่อมสภาพ

ลักษณะการใช้งาน
• เหมาะสำหรับระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก ทั้งดิสก์เบรกและดรัมเบรกของรถยนต์ โดยเฉพาะที่ทำงานหนักและยังใช้กับระบบคลัตช์ ของยานยนต์ทั่วไปได้ด้วย
• ข้อแนะนำ ควรตรวจสอบ ระบบเบรกพร้อมถ่ายน้ำมันเบรกทุกๆ 12 - 18 เดือน เพราะระหว่างใช้งานอาจมีสิ่งแปลกปลอม โดยเฉพาะความชื้นจากอากาศเข้าไปเจือปนทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลง

มาตรฐานอ้างอิง
• DOT 3
• SAE J1703
• ISO 4925
• TISI 591-2544 ชั้นคุณภาพ 205

คุณสมบัติจำเพาะ

 

 

Reflux Boiling Point, oC

250

Wet Boiling Point, oC

155

Viscosity @ 100 oC, cSt

2.0

Viscosity @ -40 oC, cSt

1,225

pH Value

8.8

PTT BRAKE FLUID

PTT BRAKE FLUID เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเบรกที่ผลิตจากสารเคมีสังเคราะห์ Glycol Ethers และสารเพิ่มคุณภาพ ทำให้เนื้อน้ำมันไม่กัดกร่อนโลหะ น้ำมันเบรก ปตท. ได้รับการรับรองมาตรฐานสูงกว่า DOT 3 (Department of Transportation) และสูงกว่ามาตรฐาน SAE J1703

คุณสมบัติพิเศษ
• ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี
• ไม่ทำปฏิกิริยากับลูกยางและอุปกรณ์เบรก ไม่ทำให้ซีลยางหดตัวหรือขยายตัวเกินไป
• ป้องกันการเกิดยางเหนียวทำให้ลูกสูบแม่ปั้มเบรกเคลื่อนตัวได้สะดวกและคงทนต่อการเสื่อมสภาพ

ลักษณะการใช้งาน
• เหมาะสำหรับระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก ทั้งดิสก์เบรกและดรัมเบรกของรถยนต์ โดยเฉพาะที่ทำงานหนักและยังใช้กับระบบคลัตช์ ของยานยนต์ทั่วไปได้ด้วย
• ข้อแนะนำ ควรตรวจสอบ ระบบเบรกพร้อมถ่ายน้ำมันเบรกทุกๆ 12 - 18 เดือน เพราะระหว่างใช้งานอาจมีสิ่งแปลกปลอม โดยเฉพาะความชื้นจากอากาศเข้าไปเจือปนทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลง

มาตรฐานอ้างอิง
• DOT 3
• 
SAE J1703
• ISO 4925

คุณสมบัติจำเพาะ

 

 

Reflux Boiling Point, oC

230

Wet Boiling Point, oC

150

Viscosity @ 100 oC, cSt

2.1

Viscosity @ -40 oC, cSt

1,225

pH Value

8.8

 MASS ENGINEER SUPPLY CO.,LTD.